Reactie Open VLD op massamailing

Geachte,

Met veel belangstelling namen wij kennis van uw mail over de praktijktesten. Uw stelling dat discriminatie een maatschappelijk probleem met schadelijke gevolgen voor iedereen is en de overheid de plicht heeft om toe te zien op de naleving van de antidiscriminatie-regelgeving, onderschrijft onze partij ten volle. 

Het is met die ingesteldheid dat Open Vld actief meezoekt naar verbeteringen om discriminatie kordaat aan te pakken. Het resultaat is dat we hierin verder staan dan ooit en er vandaag een actieplan op tafel ligt. Maar wij beseffen, permanente waakzaamheid blijft geboden. Vandaar de nood aan bijkomende initiatieven. 

We hebben een alomvattend pakket aan maatregelen uitgewerkt. We versterken de controlemogelijkheden van de Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie. We voeren een positief injunctierecht in waarmee ernstige vormen van opzettelijke discriminatie prioritair worden gemaakt in het vervolgingsbeleid. In de erkenningscriteria van uitzendkantoren nemen we afdwingbare regels op inzake de strijd tegen discriminatie. Hetzelfde doen we in het bestek voor uitgiftemaatschappijen van dienstencheques. 

Praktijktesten, één van de instrumenten in het bestrijden van discriminatie waarop u in uw mail focust, worden door dit voorstel van resolutie niet uitgesloten. Er wordt geëist dat sectoren een systeem van zelfregulering uitwerken, waarvan praktijktesten deel uitmaken.  Het gaat om een bindend engagement. Hardleerse bedrijven zullen worden doorgegeven aan de sociale inspectie, zodat die finaal haar controlerende taak kan uitoefenen.

Elk jaar worden de resultaten gemonitord. Na twee jaar evalueren we ten gronde. Indien blijkt dat de resultaten niet voldoen, dringt een bijsturing van de regelgeving zich op. Tot bewijs van het tegendeel, gunnen we de sectoren echter de mogelijkheid om een brede aanpak van zelfregulering uit te werken, waarin praktijktesten perfect mogelijk blijven. 

Tot slot beseffen we dat in een democratie elke aanpak het resultaat is van een compromis. We zijn ervan overtuigd dat we stapsgewijs vooruitgang boeken. En die vooruitgang is er ontegensprekelijk. Het blijft ons vaste voornemen om die ook in de toekomst te realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Open VLD

6 oktober 2015

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier