Partnerorganisaties en andere steunende verenigingen

De campagne voor meer diversiteit op de werkvloer wordt gedragen door Hand in Hand tegen racisme vzw en haar partners.

Wil ook jouw organisatie de campagne steunen,  klik dan op de 'ik steun'-knop of stuur een bericht naar info@anti-racisme.be . We nemen zo snel mogelijk contact op.

Partners

  

De volgende organisaties stuurden steunbetuigingen:

Zanggroep Hei Pasoep

JAC CAW Regio Brugge: "Het Jongeren Advies Centrum van CAW Regio Brugge steunt mee!!"

* Ferre Wyckmans, Algemeen secretaris namens LBC-NVK: "Zelfs bij voldoende opleiding en ervaring blijkt steeds weer dat "kleur en afkomst" hindernissen zijn op de arbeidsmarkt. Discriminatie is op alle terreinen en niveaus een overtreding van  onze waarden én de wet."

* ACW Herent: "De strijd tegen discriminatie behoort tot de kerntaken van de christelijke arbeidersbeweging. Onze lokale afdeling steunt het initiatief ."

* Verbal Vision vzw: "Wij ondersteunen voluit deze campagne want DISCRIMINATIE bij het aanwerven is een ONRECHT. De diversiteit op de werkvloer, zelfs bij non-profitorganisaties, is nog veel te weinig zichtbaar. "

* Werkzoekendenwerking ACV-Kempen: "Bedroevend hoe werkzoekenden nog worden afgemeten op afkomst, leeftijd, scholing, en andere. Een campagne als deze is absoluut nodig om in te gaan tegen verzuring en volop te gaan voor een arbeidsmarkt met gezond verstand, met open oogkleppen.

Succes !"

* FMDO vzw: "Gelijke kansen voor iedereen!"

Taalruil vzw

Wereldfeest OndersteBoven Neerpelt: "Wereldfeest OndersteBoven in Neerpelt is 'n vrijwilligersvereniging die zich o.a. inzet voor 'n maatschappij waarin alle zich mensen thuis voelen. Wij werken met vrijwilligers van allerlei ras, kleur, nationaliteit, godsdienst ....

Daarom onze steun aan Hand in Hand en meer specifiek de antidiscriminatiecampagne.

Pierre Agten

Namens het bestuur OndersteBoven"

* KAJ: "

Abdel, een werkzoekende jongere in Antwerpen vertelt: Ik was samen met mijn Vlaamse maat Ken werk gaan zoeken bij Synergie. We mochten testen doen voor een job. We zaten naast elkaar en zagen dat het dezelfde vragen waren. We gaven exact dezelfde antwoorden. Na de test kwam de consulente zeggen: Ken is geslaagd en jij niet. We zeiden nog 'dat kan niet', maar ze herhaalde: toch is het zo. Ken heeft dan zelfs die job geweigerd.

Regelmatig horen we dit soort verhalen. Het gevoel van discriminatie leeft ontzettend, maar het is moeilijk te bewijzen. 

Wij steunen deze campagne. "

Welzijnszorg vzw, Samen tegen armoede  :"Discriminatie op de arbeidsmarkt is jammer genoeg een realiteit. Soms omwille van een handicap, andere keren omwille van je uiterlijk, je kleding, je armoede ... Ook omwille van afkomst wordt er in 2013 nog steeds gediscrimineerd. Welzijnszorg nam in 2010 tijdens de campagne 'Werk Armoede Weg' al duidelijk stelling in tegen al deze vormen van discriminatie."

* Boeh! (baas over eigen hoofd!) steunt de campagne van Hand in Hand tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Boeh! wijst in het bijzonder op de discriminatie van vrouwen met een hoofddoek. Leerlingen worden uitgesloten uit het onderwijs, vrouwen worden meer en meer uitgesloten uit tewerkstelling bij de overheid en in bedrijven, alleen omdat zij via hun kledij uiting geven aan hun religie. Boeh! is van mening dat dit discriminatie is en de emancipatie van vrouwen niet dient. Actie hierrond is hoognodig!

* Vrouwen Overleg Komitee (VOK) :"Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) steunt de campagne van Hand in Hand tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Vrouwen met een hoofddoek worden alsmaar meer geweigerd op de arbeidsmarkt. Dat is discriminatie. Het VOK verdedigt de keuzevrijheid van vrouwen. Onderwijs en werk zijn hefbomen van emancipatie die voor iedereen toegankelijk moeten zijn."

* LEF steunt uiteraard deze campagne. 

Met vriendelijke groeten,
Michel Vanhoorne
Coördinator van het Links Ecologisch Forum 

 * Vlaams Welzijnsverbond vzw: "Het Vlaams Welzijnsverbond gelooft in de kracht van een diverse personeelsploeg. Het Vlaams Welzijnsverbond is voorstander om een diversiteitsbeleid te voeren waarin racisme en discriminatie structureel verbannen worden en kansen gecreëerd worden voor iedereen, Eerder dan het opleggen van quota ." 

*Groep Intro vzw: "Groep INTRO vzw steunt de oproep aan politici om actief en proactief racisme en discriminatie te bestrijden." 

* VZW De Vrije Keuze: "Wij hebben altijd gestreden voor gelijke kansen, zowel in onderwijs als op de arbeidsmarkt,vrijheid voor geloofsbelijdenis. Daarom ijveren wij voor een strenge aanpak van bedrijven die burgers weigeren met een vreemd klinkend naam, kleur, origine, hoofddoek, geaardheid. Dit moet ook onderwezen worden vanaf de kleuterschool, dat het niet kan, nu niet, gisteren niet en morgen ook niet, racisme en discriminatie dit tolereren wij niet. Dit komt ons niet ten goede voor onze samenleving, die superdivers is. Wij blijven aandringen voor een harde aanpak, van degene die blijven discrimineren en aan uitsluiting doen, dit moet gestraft worden en men moet een duidelijke signaal geven vanuit de overheid, dat dit niet kan en dat dit wordt vervolgd. Voorzitter :  Chebaa   Mohamed"

* Liga voor de mensenrechten: "Discrimineer discriminatie! Op alle vlakken. Iedereen heeft recht op arbeid."

* Oxfam-Wereldwinkels | Oxfam Fair Trade: "Wij ervaren diversiteit als een meerwaarde voor onze werking. We zetten in op alle mogelijke vormen van diversiteit als we nieuwe medewerkers rekruteren, en voorzien daarnaast opleidingen die mensen helpen te groeien in hun job. Want ook op het vlak van personeelsbeleid streven we naar maximale duurzaamheid."

* Taalruil vzw: "omdat alle mensen belangrijk zijn!"

* Intercultureel Netwerk Gent vzw: "Intercultureel Netwerk Gent vzw gelooft in de kracht die elkeen krijgt door (het vinden van) een job. Werk is dus een absolute voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij. Discriminatie op de arbeidsmarkt is in die zin een probleem dat dringend en breed erkend en aangepakt moet worden. Wij steunen deze campagne tenvolle!"

* mediarte.be: "diversiteit is een logisch onderdeel van en voor elke organisatie, actief in de audiovisuele sector. Diversiteit is een meerwaarde in elke organisatie als er op een bewuste, professionele manier mee wordt omgegaan. Diversiteit hoeft geen last/extra inspanning te betekenen. Het kiezen voor diversiteit op de werkvloer hoeft helemaal geen ingrijpende veranderingen noch meerkost met zich mee te brengen voor de werkgever."

* vzw Mundoes! : "vzw Mundoes! organiseert projecten vertrekkend vanuit gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor elke deelnemer! Wij promoten een interculturele samenleving zonder racisme noch discriminatie..."

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier