Nieuwsbrief #praktijktestennu 30 juni 2015

30 juni 2015 -- Marius Dekeyser

'Praktijktesten nu' in de privé en in publieke sector, dat is de voornaamste eis van het gelijknamige actieplatform. Deze nieuwsbrief brengt in kaart wat er in het Vlaams en Federaal parlement gebeurt met die eis. 

PLATFORM #PRAKTIJKTESTENNU

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand tegen racisme vzw, Uit de Marge, Movement X, Kif Kif, Minderhedenforum en Ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calls te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. 

Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

•        praktijktesten en mystery calls in zowel de privé als de publieke sector systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.

•        praktijktesten en mystery calls door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici uiteraard ook mogelijk blijven in beide sectoren.

•        er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun democratische opdracht om discriminatie hard aan te pakken. 

Volg ons op Facebook

Meer info over praktijktesten en mystery calls


INTUSSEN IN HET VLAAMS EN FEDERAAL PARLEMENT

Vlaams parlement

Donderdag 2 juli bespreekt de commissie Werk het decreetsvoorstel van Yasmine Kherbache (SP.A) over de invoering van een decretaal kader voor praktijktesten. Mogelijks zal op de laatste plenaire vergadering van het Vlaams parlement minister Muyters zijn actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt toelichten. 

“Heet van de naald: de Vlaamse meerderheidspartijen dienen vandaag dinsdag 30 juni in het Vlaams parlement een resolutie in met aanbevelingen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Dit is het resultaat van de hoorzittingen afgelopen maanden. Die resolutie bespreekt de commissie Werk volgende week.

Iedereen aan het woord

In diezelfde Commissie Werk werd er intussen al duchtig gediscussieerd met minister Muyters over discriminatie op de arbeidsmarkt. Hierbij deelde een rist organisaties en mensen hun expertise en deed de minister zijn visie uit de doeken.  Vakbonden, werkgeversorganisaties, Minderhedenforum, VDAB, Vlaamse Sociale Inspectie, onderzoekers van het HIVA en juridische experten passeerden de revue. 

Federaal parlement

Op woensdag 1 juli keurt de Kamer mogelijks de resolutie van de commissie Sociale Zaken goed. Die legde intussen al een hele weg af. Dat begon op 22 mei 2015 toen de meerderheidspartijen een resolutie indienden. Enkele weken daarna keurde de commissie Sociale Zaken die goed.

Lees hier de resolutie

Lees hier het verslag van de commissie Sociale Zaken

Tegenresolutie oppositie

De federale fracties van Ecolo-Groen en SP.A dienden intussen elk apart een tegenresolutie in. De Kamer bespreekt al de ingediende resoluties woensdag 1 juli 2015.

Lees hier het voorstel van Groen-Ecolo

Lees hier het voorstel van wet van SP.A 


POLITIEKE PARTIJEN: WAT VINDEN ZIJ NU ECHT VAN PRAKTIJKTESTEN EN MYSTERY CALLS?

‘Wat gaat uw partij doen om het nodige wetgevend kader op zowel Vlaams als federaal niveau te creëren en de toepassing hiervan te garanderen?’

We trokken naar de partijen en legden hen die vraag voor.

De antwoorden van de politici die in hun pen kropen, lees je op http://jobdiscriminatie.be/nieuws/reacties-politieke-partijen-praktijktestennu


BLIKVANGER TIJDENS GEDACHTENWISSELING IN DE COMMISSIE MET MINISTER MUYTERS.

Zelfregulering en sensibilisering: zo ziet de minister graag de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Hij noemt het systematisch inzetten van praktijktests en mystery calls door de overheid een heksenjacht.

Open VLD en CD&V geven hem hierin geen ongelijk en zijn gecharmeerd door zijn actieplan tegen discriminatie.

De grondlijnen van dat actieplan?

  • Controles verdubbelen bij overheidsbedrijven
  • Quick scan bij dienstencheques
  • Meldpunten meer kenbaar maken
  • Parketten moeten discriminatie hoger in prioriteitenlijst plaatsen, en sneller vervolgen

   
Groen en SP.A benadrukten het nut van praktijktesten en mystery calls en hielden vol dat zelfregulering en sensibilisering ontoereikende principes zijn om de strijd aan te binden.

Minister Muyters voegde er nog aan toe dat hij wel zal sanctioneren bij herhaaldelijke overtredingen en dat de grote eensgezindheid over zijn voorgestelde aanpak van hem een tevreden man maken ... 

Wordt dus vervolgd, volg de campagne op Facebook

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier