Vervolgcampagne ik ben geen racist

26 juni 2015 -- Marius Dekeyser
Na de succesvolle online-campagne "ik ben geen racist maar" gaan we verder met een vervolgcampagne "ik ben geen racist" (en "maar" doorstreept).

"Ik ben geen racist maar”-campagne veroorzaakt storm op sociale media

Met de campagne “Ik ben geen racist maar”, die op 27 april 2015 werd gelanceerd, wilde antiracisme-organisatie Hand in Hand op sociale media het debat openen over racisme en mogelijke oplossingen. In dat opzet zijn we duidelijk geslaagd: de campagne zorgde einde april voor duizenden comments op Facebook en Twitter.

Verhalen over racisme en discriminatie domineren alweer het medialandschap. De terugkeer van Syriëstrijders, aanslagen in Parijs en uitspraken van bepaalde politici zorgen voor debatten en discussies rond de termen ‘vrije meningsuiting’, ‘discriminatie’ en ‘racisme’. Racisme wordt daardoor gerelativeerd, soms zelfs genormaliseerd. Hand in Hand wilde met een nieuwe campagne duidelijk maken dat racisme wel degelijk nog elke dag voorkomt, om het zo met z’n allen te bestrijden.

‘Ik ben geen racist maar…’: een racistisch filmpje dat per dislike korter wordt

Vertrekpunt van de campagne was een ogenschijnlijk onbelangrijke zin die we elke dag horen: ‘Ik ben geen racist maar.’ Een voorzichtige opener waarna iemand toch aan een racistisch discours begint. In een filmpje op ikbengeenracistmaar.be zagen we een vrouw hetzelfde doen. Wat volgde was een reeks clichés en veralgemeningen over mensen van vreemde herkomst. Clichés die je regelmatig leest op sociale media, waar mensen dezelfde openingszin gebruiken om zich zowat alles te permitteren.

Met één verschil: wie haar onderbrak door te disliken, kortte het racistische filmpje enkele milliseconden in. Het doel? Met z’n allen massaal disliken zodat het racistische discours in het filmpje helemaal verdween. Je kon én kan nog steeds op de website ook een manifest ondertekenen dat de overheid oproept om meer te ondernemen tegen racisme en discriminatie.

Herkenbaarheid veroorzaakt debat

Dat de monoloog en hetgeen de vrouw zegt voor velen herkenbaar was, werd snel duidelijk. Heel wat mensen duwden op dislike, anderen gingen akkoord met wat de vrouw zei. Voer voor discussie: wat is racisme? Waar begint en waar eindigt het? Wat is een veralgemening? Welke zijn de échte pijnpunten? De campagne was hét gespreksonderwerp op Facebook en Twitter.

Resultaten

Op iets meer dan 24 uur tijd behaalde het filmpje maar liefst 35.000 dislikes, waardoor de vrouw haar monoloog ‘Ik ben geen racist maar’ helemaal werd ingekort tot ‘Ik ben geen racist’. Wat nog belangrijker is: alle belangrijke Vlaamse media berichtten over de campagne, wat op hun Facebook-pagina’s zorgde voor lange en hevige discussies met duizenden comments. Alleen al het facebook-bericht op de eigen fanpagina "jobdiscriminatie" (van Hand in Hand) werd meer dan 12000 keer gelezen.

Ook op Twitter woedde het debat: de hashtag #ikbengeenracistmaar was urenlang hét trending topic. Missie meer dan geslaagd.  Hand in Hand gaat deze resultaten gebruiken om de overheid te verzoeken structurele oplossingen tegen racisme te zoeken.

Wat kan je nu nog doen?

1° Teken het manifest

Het filmpje is volledig weggeklikt maar Hand in Hand wil vooral structurele oplossingen tegen racisme. We hebben hiervoor een manifest opgesteld dat de belangrijkste eisen weergeeft. Dat vindt u op www.ikbengeenracist.be of  op de achterzijde van de affiche in bijlage. Vele mensen ondertekenden dit al nadat ze het racistische filmpje hadden gedisliket. We willen nu nog meer mensen achter dit manifest krijgen. Surf daarom naar www.ikbengeenracist.be en onderteken mee het manifest.

2°. Verspreid de affiche "Ik ben geen racist maar"

Er is nu ook een papieren vervolg op de online-campagne "ik ben geen racist maar", bestel de vensteraffiche "ik ben geen racist" (met de "maar" doorstreept):

Hier kan je de A3-affiche downloaden (manifest op ommezijde):

http://jobdiscriminatie.be/sites/default/files/A3_geenracist_2.pdf

Hier kan je het A4-pamflet downloaden (manifest op ommezijde):

http://jobdiscriminatie.be/sites/default/files/A4_geenracist.pdf

Bestellen van de papieren A3-affiche kan via het bestelformulier, zie http://jobdiscriminatie.be/contact-en-bestelformulier 

3° Werk mee aan het geplande vormingstraject

Na de zomer starten we in een aantal centrumsteden met een educatief traject dat dieper ingaat op het structureel racisme in onze samenleving én wat we hiertegen kunnen doen.

Interesse? Wil je op de hoogte blijven en/of meewerken? Stuur een mailtje naar info@anti-racisme.be

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier