Steun de campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

12 december 2013 -- Marius Dekeyser
Eind oktober toonde De Standaard uitgebreid aan dat het racisme in Vlaanderen nog steeds springlevend is, met reële gevolgen voor de discriminatie op het vlak van tewerkstelling, onderwijs en huisvesting. Ondertussen bleek uit een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Vlaamse regering, de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor, dat een kleine helft van de Vlamingen geen personen van “vreemde herkomst” in hun woonomgeving wil.

Deze en gelijkaardige vaststellingen leren ons twee dingen.

Eén.  Hand in Hand en haar partnerorganisaties hebben gelijk als ze stellen dat de grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen” niet enkel te wijten is aan objectieve factoren zoals diploma’s of taalachterstand, maar eveneens aan een ongelijke behandeling omwille van afkomst of religie. Het gaat om bewuste of onbewuste discriminatie omwille van vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen. Gelijkaardige veralgemenende mechanismen spelen trouwens bij ouderen, mensen met een handicap, vrouwen, holebi's, …

Twee. Dit is het moment om aan te tonen dat er in Vlaanderen wel degelijk ook een draagvlak is om racisme en discriminatie aan te pakken. Misschien wordt u hier in eerste instantie wat moedeloos van, de mentaliteit van mensen veranderen is immers een bijzonder langzaam en complex proces. We hebben allen vooroordelen en die kunnen soms zeer hardnekkig zijn. Er is echter een verschil tussen wat mensen denken en wat mensen effectief doen. Het is wettelijk verboden te discrimineren op basis van deze vooroordelen en mensen uit te sluiten, of ze nu man of vrouw, jong of oud, homo of hetero, allochtoon of autochtoon zijn, …

Racisme in de geesten is moeilijk aan te pakken maar racisme in de feiten is dat wel. Justitie en politiek hebben hier een belangrijke taak. Onze beleidsmensen moeten de juiste instrumenten inzetten zodat discriminatie hard wordt aangepakt en er tegelijk middelen worden ingezet om het onrecht te herstellen. Maar hier wringt dus het schoentje. Het beleid ligt hier niet wakker van en zal pas in actie schieten als voldoende mensen dit vragen.

En dat laatste is nu net het doel van onze campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Hand in Hand en haar partnerorganisaties eisen van de politieke wereld dat ze  actief discriminatie en racisme bestrijdt en evenredige arbeidsdeelname afdwingt voor mensen met een migratieachtergrond. De verkiezingen van mei 2014 zijn de aanleiding voor deze campagne.

Vind je dit ook belangrijk? Surf dan naar www.jobdiscriminatie.be  en klik dan op “ik steun”. Je kan enkel je naam invullen, of ook een korte boodschap. Heb je een foto bij de hand, dan kan je die uploaden. Ook verenigingen kunnen steunen.

Alle steunbetuigingen zijn zichtbaar op  http://jobdiscriminatie.be/solidariteitsboodschappen.

Stuur aub deze oproep door naar je eigen contacten (via mail of facebook) en roep op om mee de campagne te steunen.  Wij danken u voor uw hulp.

Wil je nog meer doen, neem dan een kijkje bij http://jobdiscriminatie.be/meewerken. We zoeken nog steeds vrijwilligers voor allerlei taken.

Reacties

Door Monique (niet gecontroleerd) op

Ikzelf ben deels van Poolse afkomst. Dus van een Poolse vader en Vlaamse moeder. Ik ben in België geboren dus deels een belgische staatsburger en deels Poolse toen. Met een gele paspoort en een rode streep erop van Uno vluchteling .Mijn vader heeft zich laten nationaliseren menig jaar geleden en daarvoor 26.000 franken moeten betalen om Belg te kunnen worden toen. Nu gaat dat allemaal heel vlot. Ik ben toen belgische geworden door met een belgische man te trouwen.

Maar als men van racisme spreekt, wel dan moet het maar eens gedaan zijn van altijd op de Polen te kakken, want het zijn altijd die die het gedaan hebben. Die het werk afpakken van de chauffeurs, de bouwvakkers, de landbewerkers, kuisvrouwen en noem maar op. Maar misschien moet men eens stilstaan bij het feit dat zij niet degenen zijn die het probleem vormen, maar degenen zijn die hen naar hier (België) hebben gehaald. Nu zijn het bijna altijd de Polen die het gedaan hebben.

Doch waren de Belgen toen blij in "1917" dat er Polen waren die in de koolmijnen wilden werken  (Kempisch Limburg). tijdens de eerste Wereldoorlog omdat er niet genoeg Belgen waren. En niet alleen de Polen maar ook anderen zoals Italianen, Oostenrijkers, Hongariërs enzovoort.  Door steeds te moeten horen dat er weer eens Polen vernoemd worden in gelijk welk debat dan ook, voel ik mij gediscrimineerd en zeker mijn vader die hier 45 jaar hard gewerkt heeft voor het land waarin hij nog steeds woont zonder ook maar 1 dag genoten te hebben op de rug van vadertje staat. En wat het woord allochtoon aangaat, wel ik vind dat niet vernederend want het is maar een woord. Het is de manier waarop men mensen benaderd en het respect dat men ze geeft in persoon. Iedereen heeft daar wel zo zijn visie op. Men zou beter meer tijd steken in een oplossing te vinden voor het probleem die nu meer en meer oprukt. Men heeft tenslotte de grenzen afgeschaft zodat iedereen nu vrij kan fungeren in het land dat hij/zij het leukste vind. Ikzelf heb ervaren wat het was om deels Pools te zijn in school, werk en daarbuiten. Gediscrimineerd te worden voor mijn afkomst en niet alleen door de andere kinderen, maar ook door de leerkrachten en werkgevers toen. Dus ik weet waar ik over praat. Dat het niet meer moet zijn zoals toen is maar normaal zeker, want men moet mee evolueren met zijn tijd en openstaan voor nieuwe uitdagingen. Maar het probleem alleen zoeken bij de instroom van andere Culturen, nee, want iedereen heeft ergens een stukje schuld, ook de regeringen. Men schuift het altijd op een ander of op één of andere reden wat dan ook. Ik merk ook in Nederland dat de Polen niet zo welkom zijn, hoe zou dat toch komen? Is men vergeten dat ze ook gevochten hebben voor onze vrijheid in het verleden? Wel, dan zou ik maar eens goed nadenken voor men ze weer eens door het slijk haalt. En ja, er zitten overal wel mensen die zich niet gedragen zoals de wet het voorschrijft. Maar de grote meerderheid wil alleen maar werk en gelukkig zijn. Zelfs al moeten ze werk doen die een ander soms niet wil doen. Bij deze mijn repliek....groeten.
 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier