Vacature sociaal-cultureel werker (m/v)

10 november 2015 -- Ludo Segers

Vacature sociaal-cultureel werker Hand in Hand (m/v/x)

1. Omschrijving

Hand in Hand tegen racisme vzw is een socio-culturele beweging die al 25 jaar strijdt tegen racisme en discriminatie in onze samenleving. Via campagnes roepen we burgers en middenveld op om het beleid te beïnvloeden. Er is namelijk nood aan structurele maatregelen die zorgen voor een betere aanvaarding en vertegenwoordiging van (etnisch-culturele) minderheden in alle geledingen van onze maatschappij. 
Op dit moment hebben we weinig vaste vrijwilligers en geen vrijwilligersgroepen. Om meer vrijwilligers en lokale groepen te betrekken in onze campagnes en om ons educatief pakket uit te breiden zijn we op zoek naar een extra medewerker (m/v/x) met 3/4 contract. Ons personeelsbestand bestaat momenteel uit 1 coördinator.
        
2. Resultaatsgebieden

 • je ontwikkelt samen met onze nationale werkgroep verder ons vrijwilligers-beleidsplan
 • je recruteert en coacht onze vrijwilligers en bouwt werkingen uit over heel Vlaanderen
 • je betrekt inhoudelijk en organisatorisch de vrijwilligers in de nationale campagnes en werkt samen met hen concrete acties hierrond uit
 • je organiseert mee onze vormingssessies voor vrijwilligers in samenwerking met externe partners
 • je neemt bijkomende taken op (administratief, logistiek,...)
 • je bent iemand waarop we kunnen bouwen, die zich mee inzet om campagnes tot een goed einde te brengen.

3. Wat verwachten we?

 • je onderschrijft de missie van Hand in Hand
 • je kan zelfstandig werken
 • je weet de vrijwilligers te enthousiasmeren en te motiveren
 • plannen en organiseren kun je als geen ander. Je plant bijeenkomsten met vrijwilligers en coördineert acties. Je brengt mensen in beweging.    
 • je bent relationeel heel sterk; feeling voor mensen is één van je sterktste kwaliteiten. 
 • je kan weerstand ombuigen en conflicten oplossen (ook) in een multiculturele omgeving
 • ervaring in het werken met en/of begeleiden van groepen is een voorwaarde
 • je hebt een opleiding gevolgd van hoger onderwijs, of gelijkgesteld door ervaring, bij voorkeur in het sociaal-cultureel werk
 • je bent mobiel om (de nog op te richten) lokale groepen te bezoeken en te begeleiden over heel Vlaanderen
 • je beschikt over een rijbewijs B.
 • je bent bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk

4. Wat mag je van ons verwachten?

 • Gelijke kansen: kwaliteiten en inzet van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht afkomst, gender, leeftijd, religie, handicap. 
 • Een aantrekkelijk salaris (B1C/B1B – PC 329; minimaal 2137,86 euro bruto per maand voor voltijds; relevante anciënniteit tot 10 jaar kan worden overgenomen)
 • een 3/4e tewerkstelling (28u/week), contract van onbepaalde duur (uurregeling in onderling overleg)
 • mogelijkheid tot thuiswerk
 • mogelijkheid tot vorming en bijscholing
 • Onkostenvergoeding GSM; 
 • Gebruik van auto via Cambio
 • Een fietsvergoeding en een volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer;
 • Plaats van tewerkstelling: Antwerpen
 • Een flexibele werk-privé combinatie: glijdende werktijden, flexibele recuperatie van overuren, ...

5. Sollicitatieprocedure

 •  stuur via email motivatiebrief, cv en antwoord op opdracht (zie verder) uiterlijk voor 1/12 naar Marius@anti-racisme.be
 • meer vragen over de functie-inhoud: bij Marius Dekeyser (marius@anti-racisme.be 03 - 281.15.05)
 •  vormvereisten: naam en voornaam in benaming bijlages; cv, motivatiebrief en opdracht-antwoord in bijlages; bijlages in pdf
 • we beantwoorden elke kandidaat voor eind 2015
 • eventueel selectiegesprek op 15/12
 • Mogelijk begin: vanaf 3 januari 2016
 • Opdracht thuis. Werk volgende case uit: Er bestaat een nationale campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt die zich nu toespitst op praktijktesten (http://jobdiscriminatie.be/praktijktestennu-0). Ontwikkel een begeleidende en  ondersteunende campagne voor lokale groepen. Definieer hoe een lokale groep en lokale vrijwilligers kunnen starten en participeren in deze campagne. Max 1 A4.
Organisatie: 

Foto's Steunbetuigingen

Bart Daems

Ik steun.

Alex Agnew

Alex Agnew steunt de campagne.

Moussa Laytouss

hallo,

Ik vind de campagne om discriminatie op de arbeidsmarkt en eigenlijk van de wereld te weren wel héél belangrijk, en niet meer van deze tijd ! Werkloosheid kan meerdere oorzaken hebben, waarvan DISCRIMINATIE zeker één is ! Werkloosheid  en discriminatie leiden of kunnen bevorderend werken om iemand in armoede te doen belanden en/of brengt kansarme gezinnen voor, die dan vaak in een vorm van armoede moeten zien te overleven...

Daarom zeggen wij, Armoede& Discriminatie zijn OnRechten want Recht op Werk=( wat eigenlijk een recht op en tot een persoonlijke ontwikkeling en verrijking) zijn Basis Rechten!!

het zou en mag zelf in de EU grondwet opgenomen worden zodat Armoedeé discrimnatie minder en minder voorkomen zodat meer en meer mensen uit de werkloosheid worden gehaald en dat er op die manier de arbeidsmarkt, nieuwe candidaten nieuwe betrekkingen en/of jobs aangeboden krijgen of kunnen vinden en zich zo dan verder kunnen ontwikkelenen en uiteindelijk heeft een moderne samenleving en maatschappij er ook alle baat bij om armoede & discriminatie aan te pakken en te weren.

Ik stel samen met anderen vast dat de sociale kloof en kloof tussen zij die een leven hebben en zij die de illusie hebben van een leven te hebben is en word eigenlijk, sinds de eeuwwisseling( 1999-2000), de invoering vd nieuwe € munt, de opkomst van nieuwe gigantische economische machten, de kloof tussen arm en rijk langs alle kanten aangepakt werd om de kloof dieper en groter te maken. 

Daarom steun ik en doe ik mee door mensen( vrienden,contacte,enz..) uit te nodigen om hiernaartoe te surfen de link die ik in mijn mail meestuur even te raadplegen en op de website, de knop " IK STEUN", te klikken.

mvg,Grtz,

Moussa L. (....A worried world citizen!)

Annabelle Van Nieuwenhuyse

Annabelle Van Nieuwenhuyse steunt de campagne

Ilse Heip

Onze arbeidsmarkt zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving. Een vicieuze cirkel waar ik mij zorgen over maak: door jarenlange discriminatie en het gebrek aan kansen geraken mensen geïsoleerd en zakken zelfs af naar criminaliteit. Hoe zou je zelf zijn als je geen rooie duit hebt? De gevangenissen reflecteren dit en dat is koren op de molen voor rechtse bewegingen. Die er dan weer voor zorgen dat er meer angst en minder kansen zijn voor anders gekleurde mensen. Hoog tijd om die cirkel te doorbreken... 

Joan Leeflang

Recht op werk voor elke burger. Ongeacht hun huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging  of sexuele geaardheid.

Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool.

Citaat Nelson Mandela.

nicole timmerman

steunbetuiging omdat alle mensen dezelfde noden en verlangens hebben. diversiteit verrijkt!

Yves Van Reusel

Mensen die andere discrimineren missen zoveel rijkdom...

Bert Gabriëls

Steun! Steun! Steun!

Yves Bocklandt

Superdiversiteit is de toekomst. Of we het nu willen of niet. En zoals klimaatverandering een feit is, vormt ook superdiversiteit een uitdaging. Vlaanderen lijkt op dit punt nog steeds op de rem te staan. Heel diep in ons leeft als het ware de hunker naar een ver verleden. Graag willen we het 'onder-ons-houden'. Maar dat 'ons' verkleurt in sneltempo. En zoals het geen zin heeft om rechtopstaand een sterke golf te trotseren, zullen we makkelijker met dit gegeven kunnen omgaan indien we leren mee-surfen op de stroom.

Discriminatie voedt de geweldsspiraal. Het vergroot de druk en polarisatie. De golf wordt dan een clash, die meer pijn en slachtoffers zal veroorzaken, aan beide kanten.

Paul J.J. Beliën

Bruno Verheyden

Geef me werk, werk, werk,

'k heb twee handen, 'k voel me sterk

(De Kreuners, 1984)

Hugo Van Dienderen

Discriminatie bij aanwerving is één van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen in onze superdiverse samenleving. Dat hebben tal van studies uitgewezen. We weten dit dus al jaren. Toch maakt het beleid daar geen werk van. dat klaag ik als voorzitter van GroenPlus met kracht aan.

Bart Daems

Samen maken we er werk van!

Gargili

Ik steun het absoluut omdat ik vind dat iedereen gelijke kansen verdient, en zeker op de werkvloer. Zo krijgt niet iedereen de zelfde kansen, en zo groeit de haat nog meer: 'Ze werken niet en rijden met een dikke BMW.' Ja hoe zou het toch komen dat ze niet werken?

Big up!

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier