Rita VAN DEN BOSSCHE

Ik wil allereerst mijn volle steun aan deze broodnodige campagne uitdrukken. Elke vorm van discrimatie dient met volle kracht bestreden te worden en racisme is een misdrijf. Ik koester een hartsgrondige afkeer van dergelijke fenomenen die niet met de notie "beschaving" stroken.

Maar ik zou toch graag enkele kanttekeningen maken, niet enkel gebaseerd op theoretische inzichten, maar ook de praktijk van elke dag, zowel uit eigen waarnemingen en ervaring als van allerlei mensen uit mijn omgeving.

De problematiek in kwestie is namelijk zeer complex en moet dus met de nodige nuance benaderd worden en niet met een simplistische zwart-wit houding. We mogen onze kop niet in het zand steken voor bepaalde aspecten die niet echt aangenaam zijn. Discrimantie en racisme kunnen wel grotendeels, doch niet volledig verklaard worden door vooroordelen, intolerantie en bekrompenheid. Deze zijn uiteraard een evidentie waarmee ook ik dagelijks geconfronteerd wordt. Maar ook een deel van de "mensen met een immigratieachtergrond", zoals jullie het zo mooi formuleren (of toch een deel ervan), hebben boter op het hoofd. Zo heb ik weet van bedrijven die wel degelijk diversiteit nasteven, maar op een aantal praktische problemen botsen. Een paar voorbeelden: "migranten" die niet onder leiding van vrouwen willen werken, "migranten" die de taal onvoldoende machtig zijn (en dit is, geloof me, al was het enkel omwille van arbeidsveiligheid - je moet toch de instructies begrijpen - van primordiaal belang. Sommige "migranten" hebben ook nogal snel de neiging om de term "racisme" te gebruiken bij discussies in arbeidssituaties, wat dan weer tot ... omgekeerd racisme kan leiden omdat werkgevers bang zijn om "lmigranten" te sanctioneren of te ontslaan in situaties waar ze dat bij "autochtone" werknemers wél zouden hebben gedaan, wat dan weer racisme bij die autochtone werknemers kan bewerkstelligen. De hiervoor geschetste situaties verklaren m.i. de huiver van veel bedrijven om (veel) "migranten" aan te nemen.

Ik herhaal dat dit uiteraard slechts voor een deel van de "migranten" geldt, maar zij ondervinden de repercussie van het negatieve "imago" van de problematische groep.

Om problemen (zoals discriminatie en racisme) efficiënt aan te pakken dien je deze eerst volledig en in al zijn facetten te doorgronden, zonder gehinderd te worden door taboes, hoe goedbedoeld ook.

Mede door tijdsgebrek moet ik mijn betoog hier eindigen (er valt inderdaad nog veel meer over te zeggen), maar ik ben zeker bereid om hierover verder van gedachten te wisselen, actief mee te werken, eventueel in een werkgroep, etc.. 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier