Volgens origine

  • De werkgelegenheidsgraad van mensen van Belgische afkomst (74%) is hoger dan die van mensen van buitenlandse afkomst. Enkel bij de mensen uit de EU-14 en EU-12 is meer dan 50% aan het werk. Mensen uit andere Europese landen en uit Afrikaanse landen hebben de laagste werkgelegenheidsgraad.
  • De werkgelegenheidsgraad van mannen van Belgische origine is 78,3% en voor vrouwen van Belgische origine 70%. Die percentages liggen hoger dan de activiteitsgraden opgemeten voor mannen en vrouwen van buitenlandse afkomst. De mannen met een origine uit andere Europese landen en de mannen met een origine uit Afrikaanse landen hebben de laagste werkgelegenheidsgraad (respectievelijk 42,7% en 42,4%). De laagste werkgelegenheidsgraden worden waargenomen bij vrouwen uit kandidaat-lidstaten en vrouwen met een origine uit de Maghreb (respectievelijk 29,2% en 31,5%). De gegevens lijken aan te geven dat vrouwen van buitenlandse origine geconfronteerd worden met een 'dubbele discriminatie': vrouw zijn én van buitenlandse afkomst.
  • Ongeacht de regio waar je woont, ligt de werkgelegenheidsgraad van mensen van Belgische origine hoger dan die van mensen van buitenlandse origine. In Vlaanderen en Wallonië hebben mensen uit de EU-14 een hogere werkgelegenheidsgraad dan mensen van andere origine; in Brussel zijn het degenen uit de EU-12 die hogere werkgelegenheidsgraden hebben dan mensen van andere origine. In de drie regio’s hebben mensen uit andere Europese landen de laagste werkgelegenheidsgraden. 

Foto's Steunbetuigingen

De8 draagt de pin1994

De8 draagt de pin1995

De8 draagt de pin1996

De8 draagt de pin1997

De8 draagt de pin1998

De8 draagt de pin1999

de8 draagt de pin2001

de8 draagt de pin2002

De8 draagt de pin2005

De8 draagt de pin2006

De8 draagt de pin2007

De8 draagt de pin2008

De8 draagt de pin2009

De8 draagt de pin2010

De8 draagt de pin2011

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier