Reactie CD&V op 8/10

Beste, 

Voor CD&V is de strijd tegen discriminatie en de inschakeling van kansengroepen, niet alleen op de arbeidsmarkt maar in alle domeinen, steeds een prioriteit geweest. Dat bewijst onze partij ook door op te komen voor een degelijk EAD-beleid (hetwelk de activering van kansengroepen moet ondersteunen).

Wat betreft de strijd tegen discriminatie, is een van onze voorstellen steeds het gebruik van praktijktesten, meer bepaald mystery calls, geweest. Dit kan voor onze partij het sluitstuk vormen van een versterkt anti-discriminatiebeleid.

N.a.v. de resultaten van het onderzoek van het Minderhedenforum, hebben er verschillende hoorzittingen plaatsgevonden in zowel de commissie economie van het Vlaams Parlement, als in de commissie sociale zaken van de federale Kamer. In deze discussie over hoe we deze problematiek kunnen aanpakken, hebben we steeds de lijn aangehouden dat we de piste van mystery calls genegen zijn.

Met de federale en Vlaamse resolutie maken de meerderheidspartijen duidelijk dat het beleid ter zake versterkt moet worden met o.m. meer gerichte controles en worden de regeringen aangespoord sensibiliseringscampagnes te organiseren. Daarenboven benadrukken we dat in deze problematiek de overheidsinstellingen een voorbeeldfunctie hebben.

Voortaan zullen de sociale partners aangespoord worden om door middel van sectorconvenanten een kader uit te werken om via zelfregulering discriminatie uit de wereld te helpen, dit kan, zoals in de uitzendsector vandaag al gebeurd, aan de hand van praktijktesten. De resultaten dienen de sectoren vervolgens naar de bevoegde inspectie- en handhavingsdiensten van de overheid te communiceren. Daarnaast zou er elke 2 jaar een evaluatie moeten volgen van deze manier van werken én van de resultaten.

Deze manier van werken betekent alvast een grote stap vooruit om discriminatie op te sporen. En, zoals vermeld, deze maatregelen zullen later geëvalueerd worden en eventueel bijgestuurd. De huidige voorstellen zijn uiteraard het resultaat van het overleg binnen de meerderheid. Daarin hebben de 3 partijen, zoals u weet, uiteenlopende standpunten. De resolutie werd vandaag goedgekeurd en zelfs nog geamendeerd om de afgesproken acties verder te concretiseren. Ook werd hiermee tegemoet gekomen aan de bekende Eubelius-studie met betrekking tot het kader waarin de overheid juridisch kan optreden tegen discriminatie. We zijn alvast tevreden dat het anti-discriminatiebeleid hier versterkt uitkomt en zullen de resultaten van de afgesproken acties nauwgezet opvolgen.

Vlaamse resolutie (niet geamendeerde versie) : https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/994831

Federale resolutie (werd goedgekeurd op 2 juli 2015): http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1108/54K1108001.pdf

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten

Koen Van den Heuvel, Vlaams fractieleider

Sonja Claes, Vlaams volksvertegenwoordiger

Robrecht Bothuyne, Vlaams volksvertegenwoordiger

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier