OpenVLD Oostende

Open Vld Oostende wil de komende jaren prioritair werk maken van een ambitieus en integraal werkgelegenheidsbeleid. Gezien Open Vld fundamenteel tegen elke vorm van discriminatie is, zal in dit beleid bijzondere aandacht zijn voor kansengroepen, waaronder ook de grote groep allochtonen te Oostende.

Nu reeds voert de stedelijke overheid, waar Open Vld mee in de coalitie zit, een beleid naar allochtonen toe dat hen ruime kansen geeft in overheidsdienst.

Open Vld wil naar de toekomst toe ook stimulansen geven naar de privé sector om ervoor te zorgen dat ook daar o.a. allochtonen beter aan de bak komen. Elke sollicitant dient beoordeeld te worden op zijn of haar capaciteiten, ervaring en inzet en niet op huidskleur of geloof.

Voor wie uit een kansengroep toch niet kan ingeschakeld worden in het normale arbeidscircuit, moet de sociale economie een opstap betekenen naar een job.

Een dergelijk beleid kan enkel slagen wanneer er ook verder ingezet wordt op initiatieven die de inburgering bevorderen (taal, wonen, initiatieven in concentratiewijken) van al wie hier op een legale manier zijn leven wil uitbouwen.

Open Vld pleit dan ook voor een doorgedreven samenwerking tussen alle actoren die zich inlaten met de werkgelegenheid en de verenigingen die kansengroepen vertegenwoordigen.

Ook de samenwerking van de stedelijke overheid met het Vlaamse en federale niveau is daarbij een belangrijke factor.

Open Vld pleit ook om in de volgende legislatuur Werk en Economie onder de bevoegdheid van één schepen samen te brengen zodat een doortastend en efficiënt beleid kan gevoerd worden.

Vriendelijke groeten,

Ruben Pannecoucke

voorzitter Open Vld Oostende

Partij: 
Gemeente: 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier