OpenVLD Mechelen

Als burgemeester wil ik hier (rappel) in elk geval positief op reageren. Ik ga volledig akkoord met het standpunt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. Wat dat betreft zijn we aan een inhaaloperatie bezig, maar moeten we nog beter doen. het aantal ambtenaren met een allochtone naam steeg van 2,7% in 2000 naar 7,3% in 2011. Nog te weinig, maar niet meer marginaal. Het is een gedeelde opdracht.

Met vriendelijke groeten,

Bart Somers

Reactie later aangevuld met:

De tewerkstelling aan de stadsadministratie van Mechelen een afspiegeling moet zijn van de samenstelling van de Mechelse maatschappij.

Vandaag telt stad Mechelen als werkgever 7,3% mensen met een allochtone naam. Dat is nog te weinig. Al is er de jongste jaren wel een inhaalbeweging gebeurd. Bij toekomstige vacatures moeten we meer werk maken van het verspreiden van vacatures en examens in omgevingen waar mensen met vreemde achtergrond vaak vertoeven.

In ons programma formuleren we daarover enkele concrete doelstellingen, waar we effectief werk willen van maken:    Onder het hoofdstuk 'Iedereen heeft recht op een goede job' zet de stadslijst zich in voor volgende actiepunten:

a.      Meer allochtonen en personen met een arbeidshandicap aan het werk in de verschillende stadsdiensten door een aangepast personeelsbeleid. Er is een actieplan waar streefcijfers het aandeel in de bevolking weerspiegelen. Er worden jobs aangeboden op alle niveaus die rekening houden met  kennis en ervaring van etnisch-culturele minderheden. Het wervings- en selectiebeleid van de stad wordt kritisch doorgelicht door een externe instantie en waar nodig bijgestuurd. Naast diplomavoorwaarden worden EVC een even belangrijk criterium bij het opmaken van vacatures

b.      De stad geeft ondersteuning aan projecten die leren en werken combineren: Deeltijds Onderwijs, de leertijd en werkervaringsprojecten (o.a. in het kader van sociale economie).

c.      Er worden ook binnen de stadsdiensten voldoende plaatsen voorzien om mensen met art. 60, JOJO, leerovereenkomst, PWA, … werkervaring te laten opdoen. Wie een positief traject heeft afgelegd, maakt meer kans voor openstaande vacatures.

d.      Het OCMW werkt nauw samen met VDAB om steuntrekkers via opleiding, werkervaring en stage intensief te begeleiden naar regulier werk.

e.      Bedrijven die overheidsopdrachten willen, worden gestimuleerd om allochtonen en personen met een arbeidshandicap  tewerk te stellen. Wie discrimineert, komt niet in aanmerking voor uitvoering van opdrachten voor de stad of wordt uitgesloten van openbare aanbestedingen. Verenigingen die subsidies aanvragen, worden gestimuleerd om allochtonen te betrekken bij hun werking.

Het volledige programma kan u nalezen op www.positiefmechelen.be

met vriendelijke groeten,

Bart Somers

Burgemeester Mechelen

Open VLD-Mechelen

Partij: 
Gemeente: 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier