Open VLD en CD&V, hou woord en begraaf de praktijktest niet!

Actieplatform #praktijktestennu

Brussel, 5 oktober 2015

Nu donderdag stemt de Commissie voor Werk van het Vlaams Parlement over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. De voorliggende meerderheidsresolutie trekt enkel de kaart van sensibilisering en zelfregulering. Van praktijktesten als noodzakelijk overheidsinstrument om het fenomeen bloot te leggen en te bestraffen, is geen sprake. “Zonder een handhavingsbeleid met praktijktesten blijft discriminatie ongestraft verder woekeren en onze arbeidsmarkt verzieken,” stelt Hakim Benichou van het actieplatform #praktijktestennu. 

Met een filmpje en een massamailactie wijst het platform de meerderheidspartijen op hun onbegrijpelijke bochtenwerk in dit dossier. “We roepen burgers op om massaal standaardmails te versturen naar de parlementsleden om de meerderheidspartijen te herinneren aan hun gemaakte beloftes rond praktijktesten en mystery calling,” zegt Jihad Van Puymbroeck van het actieplatform. 

Juridisch onderzoek 

In februari bleek uit een onderzoek van het Minderhedenforum dat twee op drie dienstenchequebedrijven ingaat op de vraag om geen allochtone poetshulp te sturen. Het ontketende een storm van reacties en verontwaardiging in media en parlement. Naast oppositiepartijen SP.A en GROEN profileerden ook CD&V en Open VLD zich als vurige pleitbezorgers van door de overheid uitgevoerde praktijktesten. De N-VA van Minister Muyters stemde, onder druk van haar coalitiepartners, in om een juridisch advies in te winnen over de mogelijkheid van praktijktesten door inspectiediensten. Dat uitgebreid rapport van topadvocatenkantoor Eubelius bevestigde twee zaken. Ten eerste dat de Vlaamse overheid wel bevoegd is om discriminatie te bestrijden binnen haar bevoegdheidsdomeinen (dienstencheques, interim,...). En ten tweede dat de Vlaamse sociale inspectie op een perfect legale manier toezicht kan houden via praktijktesten en mystery calling, mits hiervoor een decretaal kader met voldoende waarborgen wordt gecreëerd. 

Schuldig verzuim en struisvogelpolitiek 

“Onbegrijpelijk dat de meerderheid het juridisch advies dat ze zelf bestelde, gewoon naast zich neerlegt,” reageert Hakim Benichou op de nietszeggende resolutie waarmee de meerderheid de parlementaire hoorzittingen van de afgelopen maanden over discriminatie wil afsluiten. De meerderheidsresolutie zwijgt in alle talen over het Eubelius-advies en blijft zweren bij sensibilisering en zelfregulering. Nochtans pleitten de vele experts tijdens de hoorzittingen voor een wettelijk kader zodat de sociale inspectie praktijktesten kan uitvoeren. De overheid heeft de plicht om zelf de naleving van haar discriminatieregelgeving te controleren en mag dat niet zomaar uitbesteden aan sectoren en werkgevers. “Door enkel in te zetten op zelfregulering om discriminatie te bestrijden pleegt de overheid schuldig verzuim en doet ze aan struisvogelpolitiek,” vindt Hakim Benichou. “We laten het toezicht op de naleving van de regelgeving op voedselveiligheid en consumentenbescherming toch ook niet over aan supermarkten en banken?,” vervolgt Jihad Van Puymbroeck. 

Woordbreuk 

Met haar filmpje en de massamailing herinnert het actieplatform #praktijktestennu de meerderheidspartijen aan hun verkiezingsbeloftes en eerdere pleidooien in media en parlement voor praktijktesten. “Wij verwachten van onze politici dat ze de daad bij het woord voegen. Het talent dat ondanks de discriminatie op de arbeidsmarkt komt bovendrijven is enkel het topje van de ijsberg. Er zouden veel meer Warda El Kaddouri’s of Ish Ait Hamou’s zichtbaar zijn als discriminatie hard wordt aangepakt,” stelt Benichou.

De Commissie voor Werk buigt zich deze week over de meerderheidsresolutie om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. De zelfregulerings- en sensibiliseringsmaatregelen opgesomd in deze resolutie zijn echter ontoereikend voor een echt antidiscriminatiebeleid. "Een essentieel sluitstuk ontbreekt, namelijk een afdwingbaar en versterkt handhavingsbeleid tegen discriminatie", aldus Hakim Benichou. De Commissie heeft dan ook de verantwoordelijkheid om de meerderheidsresolutie op dat vlak grondig bij te sturen. “We vragen concreet dat de Commissie bij de bespreking van de meerderheidsresolutie het juridisch advies van Eubelius niet negeert. Dat stelt dat de Vlaamse sociale inspectie, mits een decretaal kader, praktijktesten mag inzetten om discriminatie op te sporen en te bestraffen,” besluit Jihad Van Puymbroeck. 

Historische kans 

Ook Warda El Kaddouri, VN-jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad trekt aan de alarmbel: “Het debat blijft al jaren beperkt tot dure woorden en valse beloftes, terwijl discriminatie ongegeneerd en straffeloos blijft bestaan”. Warda ging bij scholen en jeugdorganisaties langs om met maatschappelijk kwetsbare jongeren te spreken over discriminatie. “Deze week speech ik bij de VN namens jongeren voor een hardere aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook in eigen land is het hoogtijd dat politici hun verantwoordelijkheid opnemen en inzetten op een effectief handhavingsbeleid voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik roep hen op om deze historische kans te grijpen en praktijktesten in te voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt”, aldus Warda. 

Bekijk de film en verstuur de standaardmails via http://jobdiscriminatie.be\praktijktestennu.
Het actieplatform #praktijktestennu is een coalitie van organisaties die werken aan en opkomen voor gelijke kansen en rechten.

Minderhedenforum, Hand in Hand, Vlaamse Jeugdraad, Uit de Marge, Kif Kif, Ella, Samenlevingsopbouw Antwerpen. Gesteund door Hart boven Hard en Movement X. 

PS. Het Eubelius-rapport vonden we op de website van Yasmine Kherbache: http://yasminekherbache.be/yasmine-kherbache-dient-decreet-voor-vlaamse-praktijktesten-in/

Hakim Benichou 

contactpersoon actieplatform #praktijktestennu 

hakim.benichou@samenlevingsopbouw.be 

GSM (0471) 703 489 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden

Foto's Steunbetuigingen

Chika Unigwe

Ik ben tegen racisme in al zijn verschijningen, en pro-diversiteit. Ik ben overtuigd van het belang van vrijheid en gelijke kansen voor iedereen. 

Hilde Dumortier

Gelijke kansen, voor iedereen! Ik steun de campagne.

özgür Gümüs

Vindplaatsgericht jeudwerker Omdat ik aan de kant van de jongeren sta. Scholing is de voorwaarde voor een waardige toekomst. Ik verdedig een kwaliteitsvol en egalitair onderwijs, omdat ik tegen een systeem met twee snelheden ben. De overheid moet die rol dus vervullen en een ambitieus onderwijsbeleid voeren. Er moeten verder jobs worden gecreëerd om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

Swa Engelen

ik steun

Ludo Mous

Ik steun

Orelie Embrechts

Ik steun

Jurgen De Wit

Ik steun.

Ferre Wijckmans

Ik steun

jo janssens

ik steun met volle overtuiging.

Chris Aertsen

diversity + inclusion = better business

Lieven Vandendriessche

Discriminatie van mensen is verwerpelijk! Gelijke kansen voor iedereen!

Marco Van Haegenborgh

ik steun de campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt van Hand in Hand!

mensen uitsluiten op basis van één of ander criterium is nooit een goed idee!

Marco

Lili Chong

Weg met discriminatie, hoogtijd om open te zijn naar elkaar toe. Genoeg met talenten verspilling en tijd om de economische toestand te versterken door goede en slimme talentenorganisatie van alle mensen -ongeacht huidskleur, afkomstigen of een andere Nederlandse accent. Tijd voor verandering is nu, laten we het niet meer uitstellen, aub.

Freya Piryns

Het is schandalig dat we in 2014 zijn beland, en dat acties als deze toch nog steeds zo erg nodig zijn. Als Senator, maar ook als inwoner van Antwerpen, Vlaanderen, België en Europa weiger ik discriminatie te accepteren, en eis ik dat de diverse realiteit die ik rond mij zie, ook op de werkvloer weerspiegeld kan worden.

johan heirman

Iedereen heeft recht op werk op onze werkvloeren

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier