Nieuwsbrief #praktijktestennu 30 juni 2015

30 juni 2015 -- Marius Dekeyser

'Praktijktesten nu' in de privé en in publieke sector, dat is de voornaamste eis van het gelijknamige actieplatform. Deze nieuwsbrief brengt in kaart wat er in het Vlaams en Federaal parlement gebeurt met die eis. 

PLATFORM #PRAKTIJKTESTENNU

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand tegen racisme vzw, Uit de Marge, Movement X, Kif Kif, Minderhedenforum en Ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calls te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. 

Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

•        praktijktesten en mystery calls in zowel de privé als de publieke sector systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.

•        praktijktesten en mystery calls door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici uiteraard ook mogelijk blijven in beide sectoren.

•        er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun democratische opdracht om discriminatie hard aan te pakken. 

Volg ons op Facebook

Meer info over praktijktesten en mystery calls


INTUSSEN IN HET VLAAMS EN FEDERAAL PARLEMENT

Vlaams parlement

Donderdag 2 juli bespreekt de commissie Werk het decreetsvoorstel van Yasmine Kherbache (SP.A) over de invoering van een decretaal kader voor praktijktesten. Mogelijks zal op de laatste plenaire vergadering van het Vlaams parlement minister Muyters zijn actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt toelichten. 

“Heet van de naald: de Vlaamse meerderheidspartijen dienen vandaag dinsdag 30 juni in het Vlaams parlement een resolutie in met aanbevelingen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Dit is het resultaat van de hoorzittingen afgelopen maanden. Die resolutie bespreekt de commissie Werk volgende week.

Iedereen aan het woord

In diezelfde Commissie Werk werd er intussen al duchtig gediscussieerd met minister Muyters over discriminatie op de arbeidsmarkt. Hierbij deelde een rist organisaties en mensen hun expertise en deed de minister zijn visie uit de doeken.  Vakbonden, werkgeversorganisaties, Minderhedenforum, VDAB, Vlaamse Sociale Inspectie, onderzoekers van het HIVA en juridische experten passeerden de revue. 

Federaal parlement

Op woensdag 1 juli keurt de Kamer mogelijks de resolutie van de commissie Sociale Zaken goed. Die legde intussen al een hele weg af. Dat begon op 22 mei 2015 toen de meerderheidspartijen een resolutie indienden. Enkele weken daarna keurde de commissie Sociale Zaken die goed.

Lees hier de resolutie

Lees hier het verslag van de commissie Sociale Zaken

Tegenresolutie oppositie

De federale fracties van Ecolo-Groen en SP.A dienden intussen elk apart een tegenresolutie in. De Kamer bespreekt al de ingediende resoluties woensdag 1 juli 2015.

Lees hier het voorstel van Groen-Ecolo

Lees hier het voorstel van wet van SP.A 


POLITIEKE PARTIJEN: WAT VINDEN ZIJ NU ECHT VAN PRAKTIJKTESTEN EN MYSTERY CALLS?

‘Wat gaat uw partij doen om het nodige wetgevend kader op zowel Vlaams als federaal niveau te creëren en de toepassing hiervan te garanderen?’

We trokken naar de partijen en legden hen die vraag voor.

De antwoorden van de politici die in hun pen kropen, lees je op http://jobdiscriminatie.be/nieuws/reacties-politieke-partijen-praktijktestennu


BLIKVANGER TIJDENS GEDACHTENWISSELING IN DE COMMISSIE MET MINISTER MUYTERS.

Zelfregulering en sensibilisering: zo ziet de minister graag de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Hij noemt het systematisch inzetten van praktijktests en mystery calls door de overheid een heksenjacht.

Open VLD en CD&V geven hem hierin geen ongelijk en zijn gecharmeerd door zijn actieplan tegen discriminatie.

De grondlijnen van dat actieplan?

  • Controles verdubbelen bij overheidsbedrijven
  • Quick scan bij dienstencheques
  • Meldpunten meer kenbaar maken
  • Parketten moeten discriminatie hoger in prioriteitenlijst plaatsen, en sneller vervolgen

   
Groen en SP.A benadrukten het nut van praktijktesten en mystery calls en hielden vol dat zelfregulering en sensibilisering ontoereikende principes zijn om de strijd aan te binden.

Minister Muyters voegde er nog aan toe dat hij wel zal sanctioneren bij herhaaldelijke overtredingen en dat de grote eensgezindheid over zijn voorgestelde aanpak van hem een tevreden man maken ... 

Wordt dus vervolgd, volg de campagne op Facebook

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Gelieve de vraag te beantwoorden
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Foto's Steunbetuigingen

Viviane Gerits

Viviane Gerits steunt.

Bart Daems

Ik steun.

Alex Agnew

Alex Agnew steunt de campagne.

Moussa Laytouss

hallo,

Ik vind de campagne om discriminatie op de arbeidsmarkt en eigenlijk van de wereld te weren wel héél belangrijk, en niet meer van deze tijd ! Werkloosheid kan meerdere oorzaken hebben, waarvan DISCRIMINATIE zeker één is ! Werkloosheid  en discriminatie leiden of kunnen bevorderend werken om iemand in armoede te doen belanden en/of brengt kansarme gezinnen voor, die dan vaak in een vorm van armoede moeten zien te overleven...

Daarom zeggen wij, Armoede& Discriminatie zijn OnRechten want Recht op Werk=( wat eigenlijk een recht op en tot een persoonlijke ontwikkeling en verrijking) zijn Basis Rechten!!

het zou en mag zelf in de EU grondwet opgenomen worden zodat Armoedeé discrimnatie minder en minder voorkomen zodat meer en meer mensen uit de werkloosheid worden gehaald en dat er op die manier de arbeidsmarkt, nieuwe candidaten nieuwe betrekkingen en/of jobs aangeboden krijgen of kunnen vinden en zich zo dan verder kunnen ontwikkelenen en uiteindelijk heeft een moderne samenleving en maatschappij er ook alle baat bij om armoede & discriminatie aan te pakken en te weren.

Ik stel samen met anderen vast dat de sociale kloof en kloof tussen zij die een leven hebben en zij die de illusie hebben van een leven te hebben is en word eigenlijk, sinds de eeuwwisseling( 1999-2000), de invoering vd nieuwe € munt, de opkomst van nieuwe gigantische economische machten, de kloof tussen arm en rijk langs alle kanten aangepakt werd om de kloof dieper en groter te maken. 

Daarom steun ik en doe ik mee door mensen( vrienden,contacte,enz..) uit te nodigen om hiernaartoe te surfen de link die ik in mijn mail meestuur even te raadplegen en op de website, de knop " IK STEUN", te klikken.

mvg,Grtz,

Moussa L. (....A worried world citizen!)

Annabelle Van Nieuwenhuyse

Annabelle Van Nieuwenhuyse steunt de campagne

Ilse Heip

Onze arbeidsmarkt zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving. Een vicieuze cirkel waar ik mij zorgen over maak: door jarenlange discriminatie en het gebrek aan kansen geraken mensen geïsoleerd en zakken zelfs af naar criminaliteit. Hoe zou je zelf zijn als je geen rooie duit hebt? De gevangenissen reflecteren dit en dat is koren op de molen voor rechtse bewegingen. Die er dan weer voor zorgen dat er meer angst en minder kansen zijn voor anders gekleurde mensen. Hoog tijd om die cirkel te doorbreken... 

Joan Leeflang

Recht op werk voor elke burger. Ongeacht hun huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging  of sexuele geaardheid.

Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool.

Citaat Nelson Mandela.

nicole timmerman

steunbetuiging omdat alle mensen dezelfde noden en verlangens hebben. diversiteit verrijkt!

Yves Van Reusel

Mensen die andere discrimineren missen zoveel rijkdom...

Bert Gabriëls

Steun! Steun! Steun!

Yves Bocklandt

Superdiversiteit is de toekomst. Of we het nu willen of niet. En zoals klimaatverandering een feit is, vormt ook superdiversiteit een uitdaging. Vlaanderen lijkt op dit punt nog steeds op de rem te staan. Heel diep in ons leeft als het ware de hunker naar een ver verleden. Graag willen we het 'onder-ons-houden'. Maar dat 'ons' verkleurt in sneltempo. En zoals het geen zin heeft om rechtopstaand een sterke golf te trotseren, zullen we makkelijker met dit gegeven kunnen omgaan indien we leren mee-surfen op de stroom.

Discriminatie voedt de geweldsspiraal. Het vergroot de druk en polarisatie. De golf wordt dan een clash, die meer pijn en slachtoffers zal veroorzaken, aan beide kanten.

Paul J.J. Beliën

Bruno Verheyden

Geef me werk, werk, werk,

'k heb twee handen, 'k voel me sterk

(De Kreuners, 1984)

Natacha Michiels

Recht op werk voor iedereen!

Hugo Van Dienderen

Discriminatie bij aanwerving is één van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen in onze superdiverse samenleving. Dat hebben tal van studies uitgewezen. We weten dit dus al jaren. Toch maakt het beleid daar geen werk van. dat klaag ik als voorzitter van GroenPlus met kracht aan.

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier