GROEN Antwerpen

Groen Antwerpen ondersteunt en onderschrijft de eisen van Hand in Hand en haar samenwerkende organisaties volledig. Om dit te illustreren citeren we hier letterlijk uit ons programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Terugdraaien van het loketverbod voor dragers van religieuze tekenen en herstellen van de idee van actief pluralisme als leidraad voor het stadsbestuur.Concrete streefcijfers voor diversiteit in de ambtenarij om zo een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen en beter aan te sluiten bij de maatschappelijke realiteit. Specifieke aandacht is vereist op gebied van gender, handicap en afkomst.Examenmateriaal (multiple choice vragenlijsten, procedures…) wordt gescreend op culturele en genderspecifieke bias zodat ze cultuur- en genderneutraal worden.Irrelevante diplomavereisten worden vervangen door erkenning van werkervaring en buitenlandse diploma’s. De taalkennis wordt getest via functiespecifieke proeven.Het personeel van de stad, de autonome stadsbedrijven en OCMW worden opgeleid om in hun werk vlot om te gaan met diversiteit. Leidinggevenden worden getraind in intercultureel communiceren. Er komt een specifieke procedure voor klachten van racisme en discriminatie op de eigen werkvloer zodat een onafhankelijke en onpartijdige verwerking van de klacht garandeerd is.Bijscholing en training ‘on the job’, in het bijzonder wat betreft het bijschaven van de taal, worden verankerd. Het schepencollege weerspiegelt zoveel mogelijk de diversiteit in de stad qua gender en etnisch-culturele achtergrond.In bestekken voor overheidsopdrachten en subsidiereglementen van het stadsbestuur worden non-discriminatie- en diversiteitclausules opgenomen om diversiteit in de privésector te stimuleren. De clausules sluiten discriminerende bedrijven en organisaties uit van procedures voor elke openbare aanbesteding of subsidie, en geeft extra kansen aan bedrijven of organisaties die wel werk maken van een diversiteitsbeleid.

Voor meer informatie en ons volledige programma: www.groenantwerpen.be

Helena Schoeters

persverantwoordelijke Groen Antwerpen

Partij: 
Gemeente: 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier