Enkele voorbeelden ter illustratie

Praktijkgevallen. Enkele voorbeelden:

  1. Zaak Feryn (2006-2009): In de Belgische case Feryn heeft het Hof van Justitie een ruime interpretatie gegeven aan het verbod tot discriminatie op grond van ras of etnische afstamming. Het Hof van Justitie oordeelde dat de omstandigheid dat een werkgever publiekelijk verklaart dat hij geen werknemers van een bepaalde etnische afstamming of van een bepaald ras zal aanwerven een directe discriminatie vormt bij aanwerving aangezien dergelijke verklaringen voor bepaalde kandidaten een ernstige reden kunnen zijn om niet te solliciteren en dus een beletsel vormen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt.
  2. Addeco-zaak (2001-2011):  Op vraag van klanten gaf het uitzendbedrijf Adecco een interne code BBB aan bepaalde opdrachten mee (Blue Blanc Belge – in de vee-industrie de naam van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras). Daarmee werd te kennen gegeven dat de klant (de potentiële werkgever) geen allochtonen wilde aannemen. Addeco leende zich tot het discrimineren van allochtonen op vraag van klanten en werd hiervoor ook veroordeeld. In Frankrijk hanteerde het bedrijf een analoge code BBR (Blue Blanc Rouge – de kleuren van de Franse vlag).
  3. Eurolock-zaak (2006-2007): De firma Euro-Lock deed in een plaatselijk publiciteitsblad een oproep voor de aanwerving van een technicus-verkoper die onder andere handig en leergierig moest zijn en een verzorgd voorkomen moest hebben. Een kandidaat-sollicitant met Turkse nationaliteit stelde zich per e-mail kandidaat, maar kreeg de volgende dag al een negatieve reactie teruggemaild door de medewerkster van de zaakvoerder. Zij had echter per vergissing een interne mail van de zaakvoerder bij die e-mail gevoegd. In die interne correspondentie verzocht de zaakvoerder aan zijn medewerkster om de man af te wimpelen. Als reden gaf hij op: “een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien”. De snelle afwijzing van de man in combinatie met de interne e-mail zijn feiten die het bestaan van discriminatie op grond van etnische afstamming deden vermoeden.
  4. Zaak Peter Adelanwa (2007):  "Le chien ne support pas la personne. Risque de morsures voir couleur de peau.": de hond verdraagt de persoon niet. Risico op beten gezien de huidskleur.  (Mijn hond is een racist DS 9/06/2007: ironie)
  5. Volt-reportage 15/09/2010 over discriminerende uitzendbedrijven: uit een undercoverreportage van de VRT bleek dat zes op de acht uitzendkantoren er helemaal geen punt van maken om in te gaan op expliciete vragen van klanten om allochtone uitzendkrachten uit te sluiten, louter op basis van etnische kenmerken die er niet toe doen.
  6. Uit 'De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt': "In het kader van de diversiteitsbarometer werd door het HIVA een onderzoek uitgevoerd naar de discriminatiegraad op de Belgische arbeidsmarkt (Eeman, Capéau, Groenez & Lamberts, 2011). Fictieve sollicitaties werden verstuurd naar aanleiding van bestaande vacatures. Binnen dit onderzoeksproject werden bijvoorbeeld fictieve sollicitaties verstuurd voor Bruno Van Dyck, een 35-jarige Belg, en Abelhamid Habib, een 23-jarige Marokkaan, die beiden solliciteren bij dezelfde werkgever voor een functie in de toeristische sector.  Voor beide fictieve sollicitanten werd een gelijkaardig cv opgesteld waarin vermeld werd dat ze voordien in een reisbureau gewerkt hebben en dat ze ervaring hebben met het ticketing-programma Amadeus. De werkgever ontving van het onderzoeksteam beide cv’s, vergezeld van een gelijkaardige motivatiebrief. We stelden vast dat Bruno Van Dyck hierop een positieve reactie ontving en werd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De sollicitatie van Abelhamid werd echter afgewezen omdat – zo argumenteerde de werkgever - zijn profiel – dat hetzelfde is als dat van Bruno – niet overeenkomt met de gevraagde vereisten. Zo werd vermeld dat kennis van het programma Amadeus – wat overigens wel vermeld werd in het cv – toch vereist was.' 

Foto's Steunbetuigingen

Chika Unigwe

Ik ben tegen racisme in al zijn verschijningen, en pro-diversiteit. Ik ben overtuigd van het belang van vrijheid en gelijke kansen voor iedereen. 

Hilde Dumortier

Gelijke kansen, voor iedereen! Ik steun de campagne.

özgür Gümüs

Vindplaatsgericht jeudwerker Omdat ik aan de kant van de jongeren sta. Scholing is de voorwaarde voor een waardige toekomst. Ik verdedig een kwaliteitsvol en egalitair onderwijs, omdat ik tegen een systeem met twee snelheden ben. De overheid moet die rol dus vervullen en een ambitieus onderwijsbeleid voeren. Er moeten verder jobs worden gecreëerd om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

Swa Engelen

ik steun

Ludo Mous

Ik steun

Orelie Embrechts

Ik steun

Jurgen De Wit

Ik steun.

Ferre Wijckmans

Ik steun

jo janssens

ik steun met volle overtuiging.

Chris Aertsen

diversity + inclusion = better business

Lieven Vandendriessche

Discriminatie van mensen is verwerpelijk! Gelijke kansen voor iedereen!

Marco Van Haegenborgh

ik steun de campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt van Hand in Hand!

mensen uitsluiten op basis van één of ander criterium is nooit een goed idee!

Marco

Lili Chong

Weg met discriminatie, hoogtijd om open te zijn naar elkaar toe. Genoeg met talenten verspilling en tijd om de economische toestand te versterken door goede en slimme talentenorganisatie van alle mensen -ongeacht huidskleur, afkomstigen of een andere Nederlandse accent. Tijd voor verandering is nu, laten we het niet meer uitstellen, aub.

Freya Piryns

Het is schandalig dat we in 2014 zijn beland, en dat acties als deze toch nog steeds zo erg nodig zijn. Als Senator, maar ook als inwoner van Antwerpen, Vlaanderen, België en Europa weiger ik discriminatie te accepteren, en eis ik dat de diverse realiteit die ik rond mij zie, ook op de werkvloer weerspiegeld kan worden.

johan heirman

Iedereen heeft recht op werk op onze werkvloeren

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier