CD&V Antwerpen

CD&V Antwerpen is zich sterk bewust van de uitdagingen op het vlak van diversiteit, zeker in de stad Antwerpen. De werkloosheidgraad bij allochtonen in Antwerpen blijft verontrustend hoog. De verantwoordelijke schepen voor personeel in de stad, Marc Van Peel heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de verhoging van de tewerkstelling van personeelsleden met een andere etnisch-culturele achtergrond. De toegangsexamens van het stadsbestuur zijn omgevormd tot cultuureerlijke selecties die de klemtoon leggen op competenties. Verborgen drempels (vb. overdreven schriftelijke taalvereisten) werden weggewerkt. Bij de bekendmaking van de vacatures wordt rechtstreeks contact genomen met diversiteitsorganisaties om deze verder te verspreiden. De diplomavoorwaarden worden tot een minimum beperkt. Door al deze inspanningen werd de tewerkstellingsgraad van allochtonen bij de stad ongeveer verdubbeld. Sinds 2007 telt de stad het aantal allochtonen in dienst. Toen was dit ongeveer 6%. Momenteel heeft de stad 11,5% allochtone personeelsleden. Ook binnen de dochterorganisaties van de stad (autonome gemeentebedrijven en stedelijke vzw’s) wordt de diversiteit opgevolgd. Er wordt met hen samengewerkt om de diversiteit te verhogen.

De stad hanteert een streefcijfer, maar geen quotum. We streven ernaar dat de stadsorganisatie een afspiegeling is van de Antwerpse actieve beroepsbevolking. Volgens tellingen zijn dat ongeveer 30% allochtonen.

CD&V Antwerpen is geen voorstander van positieve acties. De lat ligt voor iedereen op hetzelfde niveau en de stad zoekt steeds de beste kandidaat voor haar jobs.

Het voornemen van CD&V Antwerpen voor de volgende legislatuur is om deze inspanningen verder te zetten en het streefcijfer aan te houden. Gezien de toenemende druk op de arbeidsmarkt wordt de tewerkstelling van allochtonen en andere kansengroepen eveneens pure noodzaak. Bijzondere aandacht moet gaan naar dochters van de stad die er voorlopig nog niet in slagen om veel allochtonen aan te trekken: Het havenbedrijf, stedelijk onderwijs en de lokale politie.

Wij stellen voor om alle mogelijke instrumenten in te zetten die allochtonen laten kennismaken met de stad als werkgever: sociale tewerkstelling, stages, studentenjobs, tijdelijke contracten. De voorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedures moet verder versoepeld worden. Diplomavereisten kunnen aangevuld worden met elders verworven competenties en bekwaamheidsattesten.

Uit bovenstaande mag u concluderen dat wij akkoord gaan met uw oproep.

Caroline Bastiaens| Kabinetschef schepen Marc Van Peel

namens CD&V-Antwerpen (stad) (deel van de Stadslijst)

*******

Van CD&V-Borgerhout kregen we ook deze mail op 27/8:

Wij ondersteunen zeker deze doelstellingen. U kan het terugvinden in ons programma dat vrijdag aan de pers zal voorgesteld worden en dan ook op onze website te vinden is. 

Vriendelijke groeten,

Julia Van Gils

Voorzitter CD&V Borgerhout

Op onze facebookpagina roept CD&V-Borgerhout ook op voor de manifestatie van 29/9.

Partij: 
Gemeente: 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier